Jazykové CD pro samouky za super ceny - anglictina, nemcina, spanelstina, rustina, francouzstina, italstina

Koupit!

Cena: 990.00 Kč
Množství:
tisk
CD angličtina

Angličtina do ucha 1. - NOVÁ

Angličtina do ucha 1. - NOVÁ

Angličtina do ucha je poslechová učebnice angličtiny, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a „dohlédne“ na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Provede vás tréninkem poslechu od nejnižší po nejvyšší obtížnost tak, abyste již nikdy nezaváhali, a to hned za pomoci několika různých typů hlasů. A navíc, to vše zajímavou formou s důrazem na praktické využití a nikoli pouhé „biflování“.

Jaké jsou hlavní výhody programu Angličtina do ucha?

 • Můžete se učit kdekoli a kdykoli dle vlastního přání.
 • Zahrnuje výuku slovní zásoby a frází, gramatiky a jejího použití, konverzačních frází a reakce na ně i trénink poslechu a porozumění souvislé řeči.
 • Učí vás vše, co potřebujete – slovní zásobu, fráze, gramatiku, konverzaci i poslech.
 • Zdokonaluje vaše praktické dovednosti.
 • Vysvětluje gramatiku srozumitelnou formou, tak, jak by vám ji vysvětlil učitel.
 • Je namluvena několika hlasy rodilých mluvčích.
 • Systematicky s vámi pracuje od jednoduššího ke složitějšímu dle koncepce Evropského referenčního rámce.
 • Přiložený software na míru vám umožní pracovat s učebnicí i na počítači.

 • Z jakých cvičení se skládá Angličtina do ucha?

  Slovní zásoba a fráze

  Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Zvlášť je zpracována slovní zásoba ke gramatické i poslechové části. Množství vyučované slovní zásoby je tak rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit mnoho slovíček a frází najednou. Angličtina do ucha vás tedy nejdříve slovíčka a fráze naučí a okamžitě vás je přinutí využít v dalších cvičeních, abyste je nezapomněli.

  Vysvětlení gramatiky

  Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako byste byli v opravdovém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování.

  Jak správně mluvit

  Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v běžném životě. Kromě překladu z angličtiny do češtiny a naopak můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co v dané větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si vy zahrajete na učitele a vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce.

  Konverzační fráze a trénink reakce

  Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky.

  Porozumění souvislé řeči

  Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění každé anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, jestli jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření.

  Doporučení, jak produkt používat

  • Při studiu postupujte logicky od jednoduššího ke složitějšímu
  • Poslechněte si mluvnici k tématu. Je vhodné si ji Ii přečíst kvůli lepšímu zapamatování.
  • Naučte se slovní zásobu k procvičovacím větám.
  • Pečlivě si naposlouchejte příkladové věty.
  • Poslechněte si článek.
  • Naučte se konverzační téma.
  • Spusťe si doprovodný software a dokonale si procvičt a otestujte sve znalosti, případně si vytiskněte test, nebo si vytvořte vlastní výukové materiály.

  Výukový program

  Vám velmi účinně pomůže při zvládnutí potřebné slovní zásoby, dokonalém procvičení příkladových vět a zvládnutí konverzačních témat.

  Jeho ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Vašim cílem je seznámit se se slovní zásobou a následně si procvičit gramatické jevy, které studujete, na příkladových větách. Konverzační slovní zásobu a fráze můžete procvičovat nezávisle na gramatických tématech.

  Ukázkové zvukové stopy z tohoto produktu:

  Obsah 1. dílu:

  LEKCE 1

  Hlavní gramatické téma

  Sloveso TO BE – být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď

  Doplňkové gramatické téma

  Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -s

  Konverzační téma

  Čísla 1–10, Kolik stojí…? Co je to? To je …

  LEKCE 2

  Hlavní gramatické téma

  Sloveso TO BE – být, zápor a záporná otázka a záporná krátká odpověď

  Doplňkové gramatické téma

  Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen

  Konverzační téma

  Čísla 11–100, Kolik je ti let? Je mi …

  LEKCE 3

  Hlavní gramatické téma

  Vazba „There is/are“ a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO

  Doplňkové gramatické téma

  Předložky – IN – v, ON – na, UNDER – pod, NEXT TO – vedle

  Konverzační téma

  Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii.

  LEKCE 4

  Hlavní gramatické téma

  Přítomný čas prostý – oznamovací věta a otázka kladná, sloveso TO HAVE – mít

  Doplňkové gramatické téma

  Pádové tvary zájmen

  Konverzační téma

  Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména

  LEKCE 5

  Hlavní gramatické téma

  Přítomný čas prostý – záporná oznamovací věta a záporná otázka

  Doplňkové gramatické téma

  Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT – o, WITH – s, FOR – pro, FROM – od

  Konverzační téma

  Telefonování

  LEKCE 6

  Hlavní gramatické téma

  Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

  Doplňkové gramatické téma

  Určování času

  Konverzační téma

  Dny v týdnu, předložky času

  LEKCE 7

  Hlavní gramatické téma

  Způsobové sloveso CAN – moci, umět a jeho zápor CAN’T

  Doplňkové gramatické téma

  Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy

  Konverzační téma

  Nakupování

  LEKCE 8

  Hlavní gramatické téma

  Použití sloves WANT – chtít, LIKE – mít rád a vazby WOULD LIKE – chtěl bych

  Doplňkové gramatické téma

  Vyjádření žádosti a nabídky

  Konverzační téma

  Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky

  LEKCE 9

  Hlavní gramatické téma

  Minulý čas prostý – nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase

  Doplňkové gramatické téma

  Spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se, letopočty

  Konverzační téma

  Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená.

  LEKCE 10

  Hlavní gramatické téma

  Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí

  Doplňkové gramatické téma

  Minulá určení času – AGO – před, LAST – minulý, YESTERDAY – včera a další

  Konverzační téma

  Víkendové aktivity, sport a volný čas

  Vydavatelství Eddica, které vydalo tento produkt, provozuje také svou jazykovou školu v Ostravě.

  Kód zboží: A

  « zpět