Jazykové CD pro samouky za super ceny - anglictina, nemcina, spanelstina, rustina, francouzstina, italstina

Koupit!

Cena: 690.00 Kč
Množství:
tisk
CD italština

Italština do ucha - pack 5 CD
Vyjímečné vlastnosti - 10 důvodů proč volit právě Italštinu do ucha:

 • Italština do ucha je velmi rozsáhlý výukový materiál, který obsahuje 3500 ozvučených příkladových vět, slov a frází a dále výstižné vysvětlení všech gramatických jevů v audio formě.
 • Produkty Eddica neobsahují desítky audio CD za přemrštěné ceny, tyto si můžete pomocí softwaru vytvořit velmi jednoduše sami dle Vašich specifických požadavků (a to i ve formátu mp3).
 • Přizpůsobení výuky vlastním potřebám (tiskové materiály, vlastní audio CD dle Vašich specifických požadavků).
 • Přehledné a systematické řazení gramatických i konvrzačních okruhů(najdete vždy rychle a přesně to, co právě potřebujete).
 • Jednoduché intuitivní ovládání (nepřemýšlíte jak program funguje, ale ihned s ním pracujete).
 • Všechny produkty jsou vytvořeny na základě praktických zkušeností s výukou cizích jazyků, ve spolupráci s týmem lektorů jazykové školy Eddica.
 • Vydavatelství Eddica je zakladatelem a průkopníkem výuky prostřednictvím audioučebnic. Provádí vlastní vývoj a zdokonalení audioučebnic, do kterého zapracováváme praktické náměty a připomínky uživatelů. Proto jsou naše produkty z hlediska funkčnosti a způsobu práce na nejvyšší úrovni.
 • Zdarma dostáváte program EuroWord (s několika ozvučenými ukázkovými lekcemi), který je nejlepším produktem na trhu v oblasti výuky vlastní slovní zásoby. K tomuto produktu máte možnost dokoupit velké množství ozvučených slov vět a frází.

Funkce software:

 • nastavení vlastní pauzy mezi jednotlivými větami (nastavení tempa - čím kratší pauza tím rychlejší tempo)
 • nastavení vlastní pauzy mezi dvojicí vět (nastavení tempa - čím kratší pauza tím rychlejší tempo)
 • funkce míchaní vět (variabilní práce s audio nahrávkou)
 • zobrazení/skrývaní textu cizojazyčné věty (zjednodušení nebo více náročnější práce s audionahrávkou)
 • zobrazení/skrývaní textu české věty (zjednodušení nebo více náročnější práce s audionahrávkou)
 • vypnutí/zapnutí zvuku cizojazyčné věty (variabilní práce s audionahrávkou)
 • vypnutí/zapnutí zvuku české věty (variabilní práce s audionahrávkou)
 • možnost použít obrácené pořadí vět (česko-cizí jazyk) - (pro náročnější uživatele - překlad z češtiny do cizího jazyka je složitější)
 • Téměř všechny výše uvedené možnosti je možno použít také při tvorbě vlastních audio CD, mp3 souborů nebo tiskových sestav.

Obsah

 • Rod podstatných jmen / Člen přídavného jména / Pádové vztahy / Zájmena / Slovesa být, mít, jít / Otázka a zápor / Tykání a vykání.
 • Množné číslo / Přídavná jména buono, bello / Zájméno quello / Příslovce místa / Vazba c'e a ci sono / Slovesa I. třídy / Tázací zájmena / Zvolací věty
 • Číslovky
 • Časování sloves II. slovesné třídy / Přehled předložek / Předložky se členem / Výrazy alcuni - qualche, gia - non piu
 • Slovesa III. slovesné třídy / Výrazy množství / Slovesa říct, dělat / Dělat + infinitiv
 • Zájmena přivlastňovací, ukazovací a vztažná / Slovesa vědět, přijít
 • Příslovce a přídavná jména / Superlativ absolutní / Slovesa chtít, moct, muset
 • Osobní zájmena / Zájmenná částice ne / Sloveso odcházet / Postavení dvou zájmen před slovesem / Slovesa dát, zdát se
 • Zvratná slovesa / Slovesa chodit, mít se / Vazba chystat se něco udělat
 • Zájmenná částice ci / Rozkazovací způsob / Slovesa vybrat si, držet
 • Budoucí čas / Zájmeno tutto / Sloveso líbit se
 • Podmiňovací způsob jednoduchý / Výrazy blízko - daleko, ten stejný / Slovesa sedět, nastoupit
 • Krácení vedlejších vět / Gerundium jednoduché / Sloveso stare + gerundium / Slovesa pít, vypnout
 • Minulý čas složený u sloves s pomocným avere / Sloveso hýbat
 • Minulý čas složený u sloves s pomocným essere / Shoda příčestí minulého u zvratných sloves / Slovesa zůstat, zemřít
 • Shoda příčestí minulého s předmětem přímým / Přípony / Sloveso táhnout
 • Imperfektum / Předminulý čas / Souslednost časů / Nepřímá řeč / Ženský rod na -ttrice, -essa / Sloveso pokládat
 • Trpný rod / Předminulý čas / Slovesa sbírat, shromažďovat, přeložit
 • Konjunktiv / Souslednost časů v konjunktivu / Podmínková souvětí

Názvy konverzačních témat

 • Jídlo
 • Cestování
 • Sport a hry
 • Hotel
 • Hudba / Literatura
 • Film a divadlo
 • Rodina
 • U lékaře / Lidské tělo
 • Masmédia
 • Vlastnosti
 • Stát / Vláda / Politika
 • Čas / Počasí
 • Město
 • Práce / Povolání
 • Telefonování
 • Pozdravy / Představování
 • Obchod / Nakupování
 • Ptaní se na cestu
 • Zeměpis
 • Zimní dovolená v Itálii

Balení obsahuje

4 audio CD, tištěný booklet s textem k audio CD, 1 multimediální software - Italština do ucha, software pro výuku slovní zásoby – EuroWord.

Součástí balení je i neocenitelný pomocník při výuce slovní zásoby - software pro výuku slovní zásoby EuroWord se třemi ukázkovými ozvučenými lekcemi.

Kód zboží: A

« zpět